Vastgoed

De vastgoedpraktijk is een breed en gespecialiseerd rechtsgebied, waarin alles wat met onroerend goed te maken kan hebben aan de orde komt. Bij vastgoed spelen naast bouwrecht en huurrecht, bestuursrechtelijke aspecten een toonaangevende rol.

Onze bouwrechtjuristen houden zich ondermeer bezig met civielrechtelijke vraagstukken met betrekking tot onroerende zaken in brede zin, te weten huurrecht, bouwrecht alsmede koop en verkoop. Tot onze cliënten behoren particuliere instanties, woningcorporaties, grote en middelgrote bouwbedrijven, projectontwikkelaars (en/of combinaties daarvan), alsmede advies- en architectenbureaus.

Haafkes Nijkamp & Van Gurp Advocaten heeft ruime ervaring met diverse facetten van het huurrecht. Wij adviseren over alle mogelijke complicaties die zich bij huur en verhuur kunnen voordoen. Wij zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van bijvoorbeeld (maatwerk -) huurovereenkomsten, zowel betreffende bedrijfsruimte als woonruimte, huurbeëindiging, incasso van huurpenningen en ontruimingsprocedures.

Nogmaals, de vastgoedpraktijk is breed en gespecialiseerd. Het is mogelijk dat uw specifieke vraag of onderwerp niet is benoemd maar wel onderdeel uitmaakt van onze werkzaamheden. Wij praten u graag bij tijdens een persoonlijk onderhoud.