Incasso

Het komt helaas meer en meer voor dat openstaande geldvorderingen door de debiteur zo laat mogelijk worden betaald. Soms blijft betaling in het geheel uit en is het verstandig meer druk te leggen op en gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de wanbetaler. U kunt echter ook geconfronteerd worden met een vordering die u wilt betwisten.

Dan is het fijn om te weten dat de incassoadvocaten van Haafkes Nijkamp & Van Gurp Advocaten meer mogelijkheden hebben dan reguliere incassobureaus: wij hebben de mogelijkheid de rechter toestemming te vragen voor beslaglegging zonder vonnis. Soms al op de dag waarop een zaak bij ons is binnengekomen.
Bovendien kunnen wij over alle vorderingen procederen bij alle Nederlandse rechtbanken.

Kortom: het innen van geld is voor Haafkes Nijkamp & Van Gurp Advocaten meer dan alleen het versturen van een aanmaning. Het vorderen van geld of het voeren van verweer vereist een specialistische aanpak. Wij vertellen u hierover graag meer tijdens een persoonlijk onderhoud.